Utdelningar beskattas inte som för vanliga aktier i vare sig en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Om utdelningen finns kvar på kontot eller försäkringen över en mättidpunkt (kvartal för ISK, årsskifte för kapitalförsäkring) så beskattas den i och med att den då tas med vid beräkningen av kapitalunderlaget och schablonbeskattas.

I ISK beräknas ditt kapitalunderlag på summan av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för dina insättningar av kontanta medel och insatta värdepapper. Resultatet delas med fyra. Utdelningar räknas dock inte som en insättning i det här fallet.

I Kapitalförsäkringen beräknas ditt kapitalunderlag på värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Utdelningar räknas inte heller som en insättning i det här fallet.

För både ISK och Kapitalförsäkring gäller sedan att kapitalunderlaget schablonbeskattas genom att det framräknade underlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret och ger en schablonintäkt som i sin tur beskattas med 30 procent (före den 1 januari i år gällde 27 % för kapitalförsäkringen), dvs. med den vanliga skatten för kapital. För år 2012 kommer kapitalunderlaget att multipliceras med en statslåneränta på 1,65 %. Den totala skatten blir kapitalunderlaget * 1,65 % * 30 %, dvs kapitalunderlaget multiplicerat med 0,5 %.

Om du betalar kupongskatt och är begränsat skattskyldig i Sverige hänvisar jag till Skatteverket för att få mer information om vilka skatteregler som gäller för dig.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank