Hej!

Om du har en kollektivavtalad pensionsförsäkring kan du gå in på de olika valcentralernas hemsidor, exempelvis Collectum, Fora, Valcentralen, annars är det enklast att gå in på respektive bolags hemsida eller ringa bolagens olika kundcenter.

Det som är viktigt att komma ihåg är att du inte jämför fondförsäkring med traditionell försäkring, utan att du jämför produkter med likartade egenskaper. Valet mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är en balans mellan att välja risk och avkastning kontra trygghet. Du ska inte heller enbart titta på avgifterna när du väljer sparande, även om det är en viktig aspekt, utan titta även på vad de olika lösningarna levererar i form av avkastning.

Hälsningar Katarina