Hej Anna, Alfa är en organisation som är fristående från intresseorganisationer och fackförbund. När det gäller storleken på arbetslöshetsersättningen följer båda a-kassorna den lag om arbetslöshetsersättning som finns. Därför ska ersättningsnivån bli lika stor hos båda. Sedan har du möjlighet att öka ersättningen genom en inkomstförsäkring som kan höja nivån om du blir arbetslös. Den kan du läsa mer om på respektive a-kassas hemsida.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar