Nej det går tyvärr inte. Du kan bara göra avdrag för ditt eget pensionssparande. Däremot kan du förstås hjälpa dem när de får en inkomst om du vill, genom att du skänker dem en summa som de själva får skatteavdraget för. Det du också kan göra är att spara i en icke avdragsgill sparform i deras namn, men då är också pengarna åtkomliga och inte bundna för just det ändamålet. Din tanke är klok eftersom studietid knappt ger några avsättningar till pensionen.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank