Hej!

Just nu är elpriset mycket lågt och just nu lönar det sig inte att köpa andelar i vindkraftverk. I mars landade Eons rörliga elpris på 77,84 öre per kWh inklusive energiskatt och moms. Genom till exempel vindkraftsbolaget 02 kan man köpa en vindandel för 6 700 kronor som ger 1000 kWh el till priset 66,9 öre per kWh inklusive energiskatt och moms. Således en besparing på knappt 11 öre per kWh. För att räkna hem investeringen på 6 700 kronor ska man alltså ha en förbrukning på drygt 60 000 kWh per år.

Däremot svänger elpriset snabbt och därför kan ju vindandelar löna sig på sikt. Med ett elpris på till exempel 115 öre per kWh kan det vara lönsamt med vindkraftsandelar redan vid en förbrukning på cirka 14 000 kWh per år.

Vill du veta mer om vindkraft kan du kontakta din kommunala energirådgivare.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank