Normalt brukar man säga att ju närmare pensioneringen man kommer ju säkrare bör man placera sin pension. I en traditionell försäkring har du en garanti vilket kan kännas tryggt. Du behöver inte själv välja var pengarna ska placeras utan det sköter pensionsbolaget åt dig, normal placeras pengarna i olika tillgångsslag (aktier, räntor och fastigheter). I en fondförsäkring väljer du själv en eller flera fonder som du vill spara i, och eftersom du själv väljer placering finns det ingen garanti.

Vad som är vettigast kan du bara själv svara på utifrån ditt intresse och kunskap om placeringar. I ditt beslut bör du också fundera på din attityd till risk och under hur lång tid du vill ta ut din pension, d v s om du vill ha livslång utbetalning eller utbetalningar under en begränsad tid, t ex fem år. Generellt kan sägas att placeringar i rena aktiefonder bör vara mer långsiktiga eftersom värdet kan variera kraftigt. Om du väljer fondförsäkring kan du minska risken för kraftiga svängningar genom att välja en blandfond som placerar pengarna i såväl aktier som räntor. Om du väljer en blandfond får du en placeringsinriktning som till viss del liknar den traditionella försäkringen, dock utan garanti. Normalt är avgifterna högre i fondförsäkringar än i traditionella försäkringar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension