Hej!

Börja med att ta reda på hur din ekonomi ser ut i dag i grova drag. Det räcker faktiskt rätt långt om du får svar på dessa fem frågor:

1) Hur mycket pengar kommer in varje månad?
2) Hur mycket betalar du i räkningar varje månad inklusive bolån?
3) Hur mycket betalar du på andra lån?
4) Hur mycket sparar du varje månad?
5) Hur mycket är kvar till annat?

Svaren på de fyra första frågorna är lätta att hitta på kontoutdraget i internetbanken. Sedan går det snabbt att räkna fram hur mycket som är kvar till annat.

Nu kan du betrakta din ekonomi. Hur tycker du att det ser ut i det stora hela? Är det något du vill ändra på? Kan du öka dina inkomster? Vill eller kan du minska någon av dina utgifter? Skriv ner åtgärderna i punktform och försök uppskatta hur mycket du kan spara per månad på varje åtgärd. Redan nu har du både en bra överblick och en första grov budget.

Om du vill kan du gå ner lite mer i detalj. Ta hjälp av till exempel Konsumentverkets budgetkalkyl. Lägg in de siffror du vet och använd Konsumentverkets standardsiffror för de utgiftsposter du inte känner till i detalj. Förmodligen är det några utgifter du vill ha mer koll på. Inköp du gjort via kort hittar du på kontoutdraget. Kontantbetalningar är lite svårare att få koll på. Här får du spara kvitton eller ta hjälp av några av alla nya mobilappar som hjälper till att hålla reda på utgifterna.

Men var inte för ambitiös. Då är det lätt att tappa sugen. Det räcker att ha koll på ekonomin i stora drag och minska ner på någon utgift i taget. Glöm inte att glädjas över att du får mer pengar över när du kopplar greppet om din ekonomi.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank