Hej!

Arvingar behöver inte meddela att kunden är död. Den uppgiften får bankerna med automatik från Skatteverket. Ett bankkonto kan finnas kvar så länge dödsboet existerar och dödsboet existerar tills arvskifte görs. I princip kan alltså kontot finnas kvar i många år, även om det är ovanligt. Jag tror att de flesta banker skulle kontakta arvingarna och försöka påskynda arvsskiftet om det drar ut på tiden. Kontot är räntebärande ända tills kontot avslutas genom arvskifte, så den uppgift du har fått stämmer inte. På Konsumenternas Bank och Finansbyrå kan du läsa mer om vad som gäller för dödsbon.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank