Hej Inger,

Dina fastighetslån kan hanteras på några olika sätt.

Det ena alternativet är att du löser både de obundna och de bundna lånen. När du löser det bundna lånet i förtid kan du få betala en extra kostnad, en ränteskillnadsersättning. Banken har nämligen lånat upp pengar på samma löptid som ditt lån och därför kan de få en extra kostnad när du betalar in ditt bundna lån i förtid. På Konsumenternas bankbyrå kan du läsa mer om ränteskillnadsersättning och också göra en egen beräkning på hur stor denna kostnad blir för dig.

Det andra alternativet är att köparen övertar dina lån under förutsättning att banken godkänner de nya köparna som låntagare. Om det bundna lånet har högre räntesats än ett helt nytt lån kan man reglera det genom att sälja fastigheten till ett lite lägre pris.

Det kan också finnas en möjlighet för dig att behålla det bundna lånet under förutsättning att du kan lämna en annan fastighet eller bostadsrätt som säkerhet. Det kallas ett säkerhetsbyte och innebär att du betalar på lånet som vanligt hela bindningstiden och därmed slipper betala ränteskillnadsersättning.

Så mitt råd till dig är att kontakta banken, fråga hur stor ränteskillnadsersättningen blir och därefter resonera om vilket alternativ som är bäst för dig. Vill du ha oberoende rådgivning kan du kontakta Konsumenternas Bankbyrå på 0200-22 58 00. De har telefontid varje vardag kl 9-12.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank