Hej Lena,

Svaret på din fråga avgörs av om din man kommer att vara bosatt som pensionär i Storbritannien eller i Sverige. Valet av land avgör var han har sin skatterättsliga hemvist.

Vid bosättning i Storbritannien är din man skyldig att betala skatt för sin pension i Storbritannien. Såvida inte skattereglerna i vissa fall, som du nämner, undantar vissa beloppsnivåer från beskattning.

Om din man begär att pengarna istället ska betalas till ett konto i Sverige, där han inte är skatterättsligt bosatt, kan det förväntas komma en fråga/påpekande från utbetalaren (eller från HM Revenue & Customs) – för den del av pensionen som överskrider gränsen för skattefrihet, som du påpekar gäller upp till en viss nivå.

När den del av din makes pension enligt gällande regler beskattats i Storbritannien, är han givetvis fri att skicka hela eller delar av sin pension till ett svenskt konto. Någon ytterligare beskattning i Sverige kan inte ske.


Hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP