Jag har ringt oberoende Konsumenternas Energimarknadsbyrå och fått ett klart svar på din fråga. Grundregeln säger att elhandelsavtalet bara gäller så länge den fysiska personen och elmätaren hänger ihop på samma adress. Varken du eller elhandlaren är alltså skyldiga att gå med på att avtalet flyttas med till din nya adress. Däremot erbjuder många elhandlare möjligheten att flytta avtalet så kontakta din elhandlare och du vill behålla ditt avtal.

Det finns dock en liten hake; grundregeln går att avtala bort. Om det klart och tydligt framgår något annat i det avtal du har skrivit på så är det villkoren i avtalet som gäller.

Så för att få ett helt klart besked på vad som gäller just för dig behöver du plocka fram avtalet, läsa villkoren och kontakta din elhandlare.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har jättebra information om elavtal, elpriser, elfakturor och allt annat som kan vara bra att veta om elmarknaden. De har också telefontid varje vardag kl 9-12 på 08-522 789 50.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank