Hej Gerd!
Du ansöker om tjänstepension hos din senaste arbetsgivare. När det gäller den del av tjänstepensionen som heter Avgiftsbestämd ålderspension, så ska du kontakta det försäkringsbolag där den är placerad.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension