Om ni har en gemensam ekonomi ska ni ta med bådas inkomster och utgifter i budgetkalkylen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar