”Norman-beloppet” är en prognos för kostnaden att månadsspara 1 000 kronor i tio år i olika fonder. Beloppet visar alltså hur mycket fondspararen förväntas betala i avgifter under en tioårsperiod, givet en viss antagen avkastning som beror på vilken fondkategori som fonden tillhör.

Fonder tar ut avgifter på olika sett men här är ett enkelt exempel som illustrerar Normanbeloppet: Antag att du sätter in 1000 kronor varje månad i en fond som inte har några avgifter förutom en insättningsavgift på 2 procent av det insatta beloppet. För varje insatt tusenlapp betalar du då 20 kronor i avgift. På ett år summerar dina avgifter till 12*20=240 kronor, och på 10 år blir detta 2400 kronor, vilket blir Normanbeloppet i det här enkla fallet. Om fonden dessutom tar ut en avgift som beror på kapitalets värde blir Normanbeloppet förstås högre. Hur mycket högre beror på vilken typ av fond det är eftersom Normanbeloppet beräknas utifrån an antagen avkastning som beror på fondens kategori.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank