Om pensionsförsäkringen är tecknad utan återbetalningsskydd så fördelas pensionskapitalet som arvsvinster till övriga försäkrade. Om försäkringen har ett återbetalningsskydd så betalas kapitalet ut som pension till någon i förmånstagarkretsen. De som kan vara förmånstagare är maka, sambo, f d maka eller sambo, egna barn, barn till maka eller sambo eller barn till f d maka eller sambo. Om det inte finns någon förmånstagare så gäller samma sak som för försäkringar utan återbetalningsskydd.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension