Det är omöjligt att peka ut en enskild fondförvaltare. Det är dock bra att du intresserar dig för ditt pensionssparande. Innan du gör eventuella val bör du ta reda på fakta, fundera på ditt intresse, kunskap, riskbenägenhet och när i tiden pensionspengarna ska börja betalas ut.

När du har kommit fram till en viss placeringsinriktning, kan du jämföra historisk avkastning och avgifter för fonder inom samma segment hos de fondförvaltare som du är intresserad av. Tänk på att historisk avkastning inte säger något om framtiden!
www.pensionsmyndigheten.se finns en fondvalsguide för att underlätta premiepensionsvalet, och på www.morningstar.se, www.konsumenternas.se
finner du mycket information om fonder och pensionsbolag.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension