Hej!
Ja, elbolagen har rätt att ta ut vilka priser de vill. Jag gillar inte heller att det skiljer så mycket mellan ett tillsvidarepris och ett avtal om till exempel rörligt pris. Det är faktiskt inte så lätt att förstå sig på elräkningen och det är inte så lätt att sätta sig in i alla olika avtalsformer. Det bevisas väl inte minst av att det fortfarande är drygt 20 % av hushållen som fortfarande har ett tillsvidarepris trots att det i genomsnitt är 15-20 % dyrare än ett rörligt avtalspris.

I slutet av maj kom Energimarknadsinspektionen med förslag på en rad åtgärder för att förbättra villkoren för elkonsumenter. Bland annat föreslås att alla elbolag ska använda ett och samma namn för tillsvidarepriset. I dag finns många olika begrepp. Dessutom ska elbolagen regelbundet informera sina kunder om prisskillnaden mellan tillsvidarepriset och andra prisavtal. Något förbud mot dyra tillsvidarepriser är däremot inte att vänta. Här kan du läsa mer om Energimarknadsinspektionens förslag.


Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank