Hej Lillemor

I din anställning omfattas du av tjänstepensionsavtalet KAP-KL. I KAP-KL finns en pensionsförmån som heter Avgiftsbestämd ålderspension, och det är den pensionsförmånen som du kan påverka genom eget val. De förhandlande parterna inom kommunområdet har beslutat att för den som inte gör ett val, så sparas pensionspengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring. Läs mer på www.kpa.se och på www.konsumenternas.se.

En traditionell pensionsförsäkring är trygg på så sätt att du garanteras en viss månatlig pension, utöver garantin kan det tillkomma återbäring beroende på försäkringens avkastning. Kapitalet i en traditionell pensionsförsäkring sparas i en blandning av aktier, ränteplaceringar och fastigheter. Traditionell pensionsförsäkring har generellt också lägre avgifter jämfört med fondförsäkringar. Återbetalningsskydd innebär att pensionspengarna vid dödsfall betalas ut till dina efterlevande.

För den som inte har valt för sin premiepension så placeras pengarna inom sjunde AP-fonden. Eftersom du är äldre än 55 år så sparas dina pengarna i en mix av aktier och ränteplaceringar. Det är självklart bra om du informerar dig om det sparande som du kan påverka, du kan t ex läsa mer på www.pensionsmyndigheten.se och på www.morningstar.se.

Det går inte att svara på om det är lönsamt för dig att ändra ditt nuvarande sparande, eftersom ingen vet hur olika sparanden utvecklas framåt i tiden jämfört med dem du har. Du bör också fundera på ditt sparande utifrån ditt intresse, kunskap, attityd till risk och när du planerar att gå i pension.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension