Det är jättesvårt att säga rakt av om det är för höga avgifter eller ej. Du bör kontrollera vad avgifterna består av. Det finns exempelvis premieavgift som dras när premierna sätts in, kapitalavgift som dras löpande samt fast avgift som också dras löpande. Detta måste också sättas i relation till den avkastning du har erhållit. Jag ser att du betalar för en portföljförvaltning som innebär att något sköter fondbyten åt dig, är avkastningen tillräckligt god för att motivera den avgift som tas? Mitt konkreta tips är att fråga Folksam vilka avgifter som tas ut respektive år och därefter kontakta något eller några andra bolag för att höra om deras avgifter. Du bildar dig då en god bild av hur Folksams avgifter ligger till jämfört med övriga bolags. Lycka till!

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP