Traditionell försäkring brukar beskrivas som ett tryggare sparande än fondsparande eftersom fondsparande varierar mer beroende på hur börsen går. Över tid brukar dock fondsparande ge mer i plånboken.

En del väljer att återinvesterar delar av sina utbetalningar, dvs. fortsätter att spara en del av pensionen och får då också en längre förvaltningstid, medan andra behöver sina pengar direkt till räkningar, hyra och annan vardagskonsumtion. Det är det vi menar med att behöva pengarna direkt.

Men vilken sparlösning som ska väljas beror som sagt till stor del på hur ditt hela sparande och dina behov ser ut. Det är helhetsbilden som är det viktiga.

Hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP