Hej

Det finns olika typer av avgifter på en pensionsförsäkring, t ex premieavgift, försäkringsavgift och fast årlig avgift. Det är svårt att säga om kostnaden är skälig, dels för att det är en värderingsfråga, dels för att det saknas närmare uppgifter om vilken typ av pensionsförsäkring som du har. Jag föreslår att du själv tar reda på mer fakta om din pensionsförsäkring och sedan går in påwww.konsumenternas.se och där jämför dina avgifter med andra bolags avgifter för motsvarande försäkringar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension