Hej Simon!

Livförsäkringsutredningen presenteras den 28/9 så vi vet inte exakt. Men sannolikt kommer det bli en tvingande flytträtt för individer med premiebestämda pensionsförsäkringar oavsett när de tecknats. Fast om du har tjänstepension i så kallade kollektivavtal (via facket och arbetsgivaren) gäller det endast fribrev (när du byter jobb avslutas tjänstepensionen som gällde hos den arbetsgivaren och omvandlas till ”fribrev”). Det innebär att du inte kan flytta den tjänstepension som är aktuell hos din nuvarande arbetsgivare där du betalar in premier varje månad.

Flytträtten kommer inte att gälla förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringar - en gammal form av pension där man istället för månadsinbetalningar via jobbet har ett avtal som ger dig en viss procent av din slutlön vid pensionstillfället. Andra saker som kan finnas i utredningen är att flytt endast får ske till nytecknad försäkring. Det blir möjligt att slå ihop flera fribrev (om man haft många olika arbetsgivare): gäller dock inte fribrev där premier fortfarande betalas in, och inte heller privat försäkring med tjänstepension.

Avgifter kan tas ut motsvarande administrativa kostnader och obetalda kostnader kopplat till försäljningstillfället. Om dessa förslag läggs fram så tar det 1,5-2 år innan vi får en lagstiftning kring detta.

Vi på SPP anser att flytträtt är en självklarhet. Det är kundens pengar och kunden har rätt att själv bestämma var han eller hon ska placera sina pengar.

Hoppas det svarar på din fråga.

Hälsingar

Katarina

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP