Hej

Det är svårt att i text kort förklara det allmänna pensionssystemet. Jag råder dig därför att läsa om pensionssystemet på www.pensionsmyndigheten.se där det finns mycket bra information. På din fråga om inkomst- och premiepensionen påverkas av hur mycket du tjänar så är svaret ja, ju högre inkomster desto högre pension. Det finns dock ett intjänandetak som uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket för 2012 motsvarar 409 500 kr per år.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension