Hej Eskil

En förmånsbestämd pension är normalt definierad till viss procentuell andel av din pensionsgrundade lön i relation till intjänad pensionsgrundande tid, förmånen är helt enkelt bestämd i förväg utifrån lön och tid. En premiebestämd pension har ingen i förväg bestämd storlek, däremot är premien bestämd, ofta som en procentuell andel av den pensionsgrundande lönen. Den premiebestämda pensionens storlek beror på hur mycket premier som har betalats, vilken avkastning som tillgodoräknats samt de avgifter och skatt som har belastat sparandet.

Du kan inte flytta den förmånsbestämda pensionen, vilket för dig som individ inte spelar någon roll, du får den förmån du ska ha oavsett vem som förvaltar den.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension