Hej!

Det är inte för sent att börja pensionsspara vid 57 års ålder.

I en privat pensionsförsäkring får du i dagsläget göra ett skatteavdrag med 12 000 kronor per år. Du betalar istället inkomstskatt den dag försäkringen börjar betalas ut. Sparandet i en pensionsförsäkring kan förvaltas traditionellt alternativt i fonder.

Vill du spara mer än 12 000kr kan du välja en kapitalförsäkring för den del som överstiger 12 000 kronor. Till skillnad mot pensionsförsäkring kan du i kapitalförsäkringen valfritt välja förmånstagare. Den största skillnaden är hur du kan ta ut dina pengar. I en kapitalförsäkring kan du ta ut hela summan som en engångsutbetalning eller månadsvis. Sparandet i kapitalförsäkring får inte dras av i deklarationen, men då är istället utbetalningarna fria från inkomstskatt.

Hur mycket du bör spara och vilken typ av sparande du ska välja är beroende av hur mycket du förväntar dig att få utbetalt den dag du går i pension.

Hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP