Ni ska söka bidrag hos länsstyrelsen i Luleå, alltså den länsstyrelse där fastigheten är belägen. Intresset för solenergi har ökat och i flera län är pengarna för 2012 slut för länge sedan. Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller förlängs genom att 210 miljoner kronor avsätts under perioden 2013 -2016. Slutligt beslut om detta tas först i december 2012 men vänta inte med att skicka in er ansökan. Ju tidigare ni skickar in desto längre fram hamnar ni i kön.

Branschföreningen Svensk Solenergi har tips om stöd och bidrag och där kan ni också hitta adresser till deras medlemsföretag som tillverkar eller säljer solceller.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank