Mycket pekar på att räntorna kommer att ligga på en låg nivå en längre tid. Det gäller både räntor med kort bindningstid som främst påverkas av styrräntan (reporäntan som bestäms av Riksbanken) och räntor med längre bindningstid som mest påverkas av hur ekonomin ser ut på lång sikt. Om det är bäst att binda eller att inte binda krasst ekonomiskt i kronor och ören är osäkert. Om du tror på t.ex. Riksbankens och Swedbanks försiktigt optimistiska prognoser så är det bra att binda nu och utnyttja de nedpressade räntenivåerna för lån med längre bindningstider. Tror du att Eurokrisen fortsätter kan den rörliga boräntan fortsätta ytterligare och de längre bundna lånen fortsätta att ligga på låga nivåer. Om du blandar långa och korta bindningstider så minimerar du risken. De långa boräntorna är väldigt nedpressade och har sällan varit så låga.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank