Det här är en fråga som i nuläget berör ungefär 50 000 användare nu när Telia monterar ner delar av kopparnätet. Telia har åtagit sig att sig att erbjuda alla som berörs en fungerande telefonilösning och Post- och Telestyrelsen (PTS) ansvarar för att övervaka detta. Alla som bor i Sverige har nämligen rätt att ha tillgång till telefoni i sin fasta bostad till ett överkomligt pris. Priset kan variera beroende på var man bor men ska vara marknadsmässigt.

Däremot kan man inte ställa krav på att ha tillgång till en viss typ av telefoni så man får acceptera olika tekniska lösningar. Fibernät är ett alternativ men det finns också mobila lösningar som inte är så dyra. Man ska alltså inte behöva investera 25000 – 30000 kronor för att få telefoni. Mobiltäckningen kan vara ett stort problem i glesbygden men det brukar gå att hitta åtminstone något bolag som har vettig täckning. För ett fåtal hushåll är det omöjligt och då ansvarar PTS för att hitta en lösning.

På PTS hemsida finns mer information om rätten till telefoni och Telias teknikskifte. Du kan också ringa PTS:s konsumenttelefon på 08-678 55 00 eller den opartiska rådgivningsbyrån Telekområdgivarna på 020-522 767.
På Telekområdgivarnas hemsida finns mer information om mobiltäckning.

Elavbrotten är ju ett annat problem på landsbygden. Här är det Energimarknadsinspektionen som ansvarar för en trygg elförsörjning och Energimyndigheten som jobbar med att utveckla energisystem för framtiden.

Hur ska man som enskild kunna påverka så att både mobiltäckning och strömförsörjning blir bättre och säkrare? Jag tror att det är viktigt att göra sin röst hörd och flera röster hörs bättre än en ensam. Därför tror jag på att gå samman med grannar och grannbyar, samla in erfarenheter från andra byar, bjuda in politiker, höra av sig till ansvariga myndigheter, ställa frågor och inte vara rädd att föra fram sina åsikter.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank