En fjärdedel av svenskarna sparar inte till pensionen och 54 procent anger den egna ekonomin som det största hindret för att spara mer. Det visar en undersökning som vi på SPP har gjort i samarbete med Silentium. Med tanke på det stora ansvar som vilar på oss själva att spara ihop ett kapital som går att leva på efter arbetslivet är siffrorna oroande.

Lämnar denna gång över till min kollega Sibylla Lönnback, Chef Individmarknad, SPP

Debatten om hur pensionen ska finansieras pågår konstant. I en tid då ett allt större ansvar vilar på den enskilde att spara ihop det kapital som behövs för att få livet som pensionär att gå ihop, visar vår undersökning att hela 25 procent av svenskarna inte sparar alls till pensionen. Många riskerar därmed, trots ett yrkesverksamt liv, att få minimala pensioner. Att så många inte sparar eller har en plan för hur livet som pensionär ska finansieras är oroande, både på individ- och samhällsnivå.

Att spara mer eller jobba längre har vi hört en längre tid, men när det handlar om att det saknas pengar för sparande – vad gör man då? En undersökning som vi har gjort i samarbete med Silentium visar att det största hindret för att spara till pensionen är att det privatekonomiskt utrymmet anses för litet, över hälften anger det som främsta skäl. Om det är som undersökningen visar, att över hälften av svenskarna inte tycker sig ha råd att spara till pensionen, är det en utmaning mot vår välfärd, som måste hanteras.

De flesta vet att de måste spara mer, men väldigt få vet hur mycket pengar det faktiskt handlar om.

För att kunna fatta rationella ekonomiska beslut och göra genomtänkta prioriteringar behövs kunskap och utbildningsinsatser. Vi vet sedan tidigare att gemene man inte tycker sig ha tillräcklig kunskap och det bekräftas återigen i vår undersökning. 39 procent svarar att mer kunskap, bättre information och bra erbjudanden skulle öka sparmotivationen.


Många faktorer kan vi branschen i hög utsträckning påverka själv. Vi har ett stort ansvar som pensionsbolag för att förenkla, förtydliga och bistå våra kunder med fakta och bra rådgivning så att våra kunder kan fatta kloka beslut om sin framtid. Men vilket ansvar har pensionsbolagen och vilket ansvar har staten? Ska informationen få fäste behövs det gemensamma krafttag så att frågan lyfts och människor får den insikt som behövs för att prioritera att spara till pensionen.


Sibylla Lönnback, Chef Individmarknad, SPP