Dina egna orsaker och skäl till att du en gång började ett privat pensionssparande kan fortfarande vara aktuella. Generellt finns det såväl för- som nackdelar med pensionssparande jämfört med andra sparformer. Det finns inget principiellt som hindrar ett fortsatt pensionssparande bara för att du redan uppbär annan pension. Beroende på storleken på din tidigare förvärvsinkomst jämfört med nuvarande pensionsinkomst, kan det dock vara så att ditt pensionssparande inte längre är lika fördelaktigt ur skattesynpunkt.
Jag råder dig att kontakta SEB Trygg Liv för vidare vägledning.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension