Har du lån som är bundna till en ränta som är högre än dagens marknadsräntor är det en nackdel när du säljer fastigheten. Troligen vill inte köparen ta över dina dyra lån och du får betala en ränteskillnadsersättning till banken när du löser dina bundna bolån i förtid. Ju högre ränta och ju längre bindningstid, desto större nackdel. Därför ska du inte binda dina lån på längre tid än du tänkt bo kvar. Har du däremot bundit på kort tid eller till en räntenivå som motsvarar marknadsräntorna spelar det inte någon större roll om du har betalat av hela bottenlånet eller har det kvar.

När du säljer din fastighet får du betala skatt på 22 procent av vinsten. För att räkna fram vinsten utgår du från försäljningssumman och drar av fastighetens inköpspris, mäklararvode och förbättringsutgifter. Lånen påverkar alltså inte vinstberäkningen alls. Mer om hur vinsten beräknas kan du läsa på Skatteverkets hemsida. Förmögenhetsskatten avskaffades 2007 så den behöver du inte heller tänka på. Skattemässigt blir du alltså inte straffad för att du har löst dina bolån.

Frågan blir då om det är mest lönsamt att amortera eller placera pengarna på något annat sätt. Att amortera kan ses som ett riskfritt sparande. Kan du placera dina pengar på ett annat säkert sparande där du vet att du får högre avkastning än räntesatsen du betalar på bolånet? Då är det smartare att placera pengarna och behålla bolånet. I praktiken är det ganska svårt att hitta en sådan sparform. Oftast måste man ta en viss risk, till exempel genom att placera i fonder som kan röra sig både uppåt och neråt, för att få högre avkastning än boräntan.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank