Din inkomst blir lägre om du exempelvis blir sjuk eller arbetslös. Den ersättning som du får under den perioden som du inte arbetar är en procentdel av din arbetsinkomst. Beloppet du får beror på vilken typ av ersättning som ska utgå. Det finns även ett tak på hur hög inkomst som är ersättningsgrundande, den gränsen varierar också beroende på typ av ersättning. Många inkomsttagare har inkomster som ligger över taket och därför finns det försäkringar som ger högre ersättning än du normalt sett skulle få. Men du kan aldrig försäkra dig för högre belopp än knappt din arbetsinkomst.

Det är många som behöver ett extra försäkringsskydd, exempelvis grundar sig a-kassan enbart på inkomster upp till drygt 18 000 kronor brutto per månad. Skulle du bli arbetslös utan extra försäkring kan det därför bli tufft ekonomiskt.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar