Nedan följer svar från både KPA och SPP.

Det tas ut avgifter på dina premiebestämda pensioner oavsett om du tar ut
pensionen eller inte. Å andra sidan så tillgodoräknas du förhoppningsvis även återbäring eller avkastning på dina pensionspengar. Det går inte att ge ett generellt svar på vilket alternativ som är mest förmånligt eftersom det beror på avgifternas och återbäringens/avkastningens storlek. Observera dock att du inte kan ta ut dina pensionspengar som engångsbelopp.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension

Hej Valdemar!

När du skjuter upp din pension ökar det månatliga utbetalningsbeloppet. Vad gäller förvaltarnas avgifter kan det skilja och de uppgifterna hittar du hos respektive bolag, men avkastningen ska ju förhoppningsvis vara högre än avgifterna. Mitt förslag är att du kontaktar respektive bolag där du har dina pengar placerade så att du har rätt information när du fattar dina beslut. Jag har svårt att ge dig ett bra råd utan att se din helhet framför mig.

Hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP