Det går inte själv att välja i vilket land pensionen ska beskattas. I vilket land och på vilket sätt beskattningen sker beror på en mängd faktorer, bl a om ni anses ha dubbel bosättning eller inte, och vilka typer av pensionsinkomster som ni har. Området är komplext varför det kan finnas anledning att anlita expertis.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension