Den allmänna efterlevandepensionen kan betalas ut till vuxen efterlevande som inte har fyllt 65 år (för änkepension enligt övergångsbestämmelser gäller dock andra regler). När det gäller tjänstepension så finns det olika regler i olika avtal. Ni kan få mer information om den allmänna efterlevandepensionen hos Pensionsmyndigheten och om eventuell tjänstepension från det pensionsbolag som betalar ut densamma.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension