Elpriset på ett rörligt prisavtal kan variera beroende på var i landet du bor, hur mycket el du förbrukar och vilken bindningstid du har. Oftast är bindningstiden på rörligt prisavtal tre månader men det finns elhandlare som har avtal med tolv månaders bindningstid. Det billigaste priset för rörligt avtal är just i dag (december 2012) 77,36 öre, varav inköpspriset är 29,89 öre, elhandlarens påslag 3 öre, elskatten 29 öre och momsen 15,47 öre. Elpriserna ändras varje dag och enklaste sättet att leta upp bästa pris är att gå in antingen här på Compricer El eller på oberoende Elpriskollen och jämföra priser.

Här är några bra länkar där du får veta det mesta om elpriser och elförbrukning:

Konsumenternas Energimarknadsbyrå – här finns info om avtal, priser, elmarknaden, konsumenträtt

Energimarknadsbyråns
Prisstatistik – visar hur elpriset utvecklats de senaste åren och under vilka perioder det varit mer lönsamt att binda elpriset under 1 respektive 3 år jämfört med att ha rörligt pris.

Energirådgivaren i din hemkommun – ger kostnadsfri rådgivning

Energikalkylen – hjälper dig att hitta energitjuvarna i hemmet

Energimyndighetens energispartips – hjälper dig att minska förbrukningen

Energimarknadsinspektionens veckobrev – ger dig koll på prisutvecklingen

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank