Hej Adam!

Den svenska allmänna pensionen tjänas in genom arbete (inkomst- och premiepension) respektive bosättning (eventuell garantipension) i Sverige. Den inkomst- och premiepension som du har tjänat in kan betalas ut oavsett var du bor eller vilket medborgarskap du har. Eventuell garantipension kan betalas ut oavsett medborgarskap förutsatt att du bor i Sverige eller i annat land inom EU/EES. Du finner mer information på www.pensionsmyndigheten.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension