Hej Lars, Vi har ett mycket lågt ränteläge just nu vilket beror på de ekonomiska problemen som finns i omvärlden och som påverkar även oss här i Sverige. Allteftersom det ljusnar och ekonomierna börjar ta fart igen kommer räntorna att åter börja stiga även om det verkar ta ytterligare ett tag. I dagsläget med låga räntekostnader är det ett bra tillfälle att amortera för att sänka skulden. Men att även fundera på om det snart är dags att binda en del av lånen till den låga ränta som vi har idag. Längre bindningstider kan bli lönsamma men bind bara till den tid du tror du kommer att bo kvar, måste du lösa ett lån i förtid tillkommer en kostnad.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar