Det rörliga elpriset ligger på ungefär 90 öre per kWh inklusive skatt och moms i elområde 4. Sedan lite drygt ett år sedan är landet indelat i fyra elområden: 1) Luleå 2) Sundsvall 3) Stockholm 4) Malmö. En utvärdering i Ny Teknik visar att elpriset i elområde 4 har varit i snitt sju öre dyrare på bundna ettårsavtal och tre öre dyrare på rörligt pris jämfört med elområde 3. En villaägare i elområde 4 med en årsförbrukning på 20 000 kWh har alltså fått betala ungefär 1400 kronor mer för ett bundet ettårsavtal än en villaägare i elområde 3.

Nyligen föreslog regeringens utredare att Svenska Kraftnät ska ha en viss minimiöverföring av el från Stockholm till Malmö för att minska prisskillnaderna.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank