Hej!
Om du hade bundit ditt elpris i 6 månader i september hade du fått betala ungefär 98 öre per kWh inklusive skatt och moms. Det lägsta rörliga elpriset ligger just nu på ungefär 90 öre per kWh så hittills skulle du inte ha tjänat på att binda elpriset i september. Blir vintern kall kan ju priserna stiga och slutgiltigt facit får vi först i början av mars när sex månader har passerat. Det allra viktigaste är att teckna någon form av elavtal. Annars får man leva med det allra dyraste alternativet, ett tillsvidarepris som kostar upp emot 125 öre per kWh.

Vill du följa hur elpriset utvecklas rekommenderar jag Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som är en oberoende rådgivningssajt. På deras hemsida finns statistik över prisutvecklingen på olika elavtal. Under perioden maj 2009 – september 2010 tjänade man på att ha bundet 1-årsavtal jämfört med rörligt elpris. Därefter har rörligt pris varit mer fördelaktigt än ett 1-årsavtal. Ända sedan januari 2009 har bundet 3-årsavtal varit något mer fördelaktigt än rörligt elpris.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank