Det är den politiska majoriteten i kommunen som bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara. Därför varierar kommunalskatten mellan kommuner. Att kommunalskatten blir olika beror framför allt på att behoven av förskola, skola och äldreomsorg skiljer sig mellan olika kommuner. Även skattekraften, dvs. inkomsterna hos dem som arbetar och är pensionärer skiljer sig åt.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank