Hej, Idag har vi en låg räntenivå. De längre marknadsräntorna har stigit vilket har pressat de bundna räntorna något uppåt. Troligen kommer den rörliga räntan eller tremånaders bindningstid som det är, att ligga runt nuvarande nivå under ytterligare ett tag framöver medan de längre bindningstiderna sannolikt kommer att fortsätta sin uppåtgående trend. Även om den rörliga räntan kortsiktigt kommer att bli lägre ser det ut att bli lönsamt på sikt att binda på längre tid. Viktigt är att du inte behöver lösa lånen i förväg eftersom det kan bli dyrt.
Amortera är bra för att minska lånet framförallt om du har stort lån. Ett mål kan vara att komma ner till ungefär hälften av marknadsvärdet på bostaden. Det är också bra att amortera extra nu när räntekostnaden är låg.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar