Om du själv är pensionär och har fyllt 65 år kan du vända dig till Pensionsmyndigheten i syfte att ta reda på om du har rätt till Äldreförsörjningsstöd.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension