Räkna med högre pensionsålder

Vi gör olika prioriteringar i livet som exempelvis jobbar deltid under flera år, studerar länge eller arbetar i partners firma till låg lön. Det kan vara rätt att göra men det gäller att ta reda på vilka konsekvenser det får på pensionen och bli medveten om att det kan slå hårt på pensionsnivån. Numera medräknas din årsinkomst varje år under sin yrkesaktiva ålder. Det är en stor skillnad mot det tidigare ATP systemet där pensionen grundades på dina 15 bästa inkomstår under ditt yrkesliv. Då kunde man räkna bort åren med lägre inkomst, vilket inte går att göra idag.

Många typer av pensionsfrågor är i fokus i år. Bland annat kommer en av regeringen beställd utredning att presenteras över hur länge som vi måste räkna med att arbeta innan vi kan gå i pension. Ju yngre du är desto längre behöver du stanna kvar i yrkeslivet eftersom vi lever allt längre och är friskare samtidigt som vi tar längre tid på oss innan vi börjar arbeta. Det leder till att åren som vi yrkesarbetar och bidrar till intjäning av pensionerna blir kortare och tiden som vi lever som pensionär blir längre. Även om det är något positivt att medellivslängden har ökat, sätter det press på pensionssystemet eftersom pengarna ska utbetalas under längre tid.

Något som dessutom inte riktigt kommit fram i debatten är att den så kallade ”bromsen” även påverkar de som idag tjänar in sin pension. Det innebär att det inte är enbart dagens pensionärer som får lägre pension utan alla som tjänar in sin pension får lägre pensionsrätter de år som bromsen slår till.

Det går ganska lätt att få koll

Det bästa du kan göra är att ta redan på hur det ser ut för dig och vad du kan göra för att påverka din framtida inkomst när du slutar att arbeta. Har du öppnat ditt kuvert som du nyligen fått från Pensionsmyndigheten, eller ligger det som ett dåligt samvete? En del kan känna sig stressade över pensionen och tycker att det är svårt att sätta sig in i hur det fungerar. Men numera finns det bra och enkel information på olika sätt och det finns också hjälp att få hos rådgivare på banken. Det sämsta du kan göra är att inte göra något alls. Tänk också på att börja planera för din pension i god tid innan, gärna runt 10-15 år innan du önskar sluta. Då får du längre tid för eventuella åtgärder. Tänk på att om du vill gå ner i deltid de sista åren ska du kontrollera hur din pension påverkas av det. Vissa tjänstepensioner kan sänkas relativt mycket.

Dagens pensionssystem är flexibelt och du kan börja ta ut pensionen från 61 år. Ju tidigare du tar ut pensionen desto lägre blir beloppet och om du istället tar du ut den senare får du högre belopp. Att planera och att spara själv har blivit viktigare för att kunna påverka pensionsåldern och få en hyfsad ekonomi som pensionär. Enligt en undersökning som gjordes av Länsförsäkringar för ett par år sedan ville de flesta sluta arbeta tidigare än 65 år. Säkert är i alla fall att vi måste vänja oss vid att arbeta längre än i snitt 63 år som vi gör idag för att pensionerna ska räcka till. Regeringen har tidigare pratat om att vi kan behöva arbeta upp till 70-75 år.

Ta reda på vilka konsekvenser dina val under yrkeslivet får på din pension

 • Om du har låg lön

 • Har en egen firma

 • Om du arbetar deltid

 • Har stannat hemma när barnen var små under flera år

 • Önskar att gå i pension lite tidigare

 • Klev in på arbetsmarknaden lite senare i livet

 • Om du inte har tjänstepension från arbetsgivarenSkaffa koll på din pension genom att

 • Öppna det orange kuvertet och titta på siffrorna

 • Gå in på minpension.se, där ser du helheten inklusive tjänstepension och
 • eventuellt eget pensionssparande

 • Se över dina fonder i premiepensionen, det gör du på pensionsmydigheten.se

 • Se över din tjänstepension som du får från arbetsgivaren, den ska du också placera

 • Ta bort eventuellt efterlevandeskydd om du inte har behov av det

 • Börja spara långsiktigt så tidigt som möjligt

 • Sprid ditt sparande över olika sparformer och på olika marknader

 • Ta hjälp hos en rådgivare när du behöver diskutera olika valmöjligheterElisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar