Hej!

Om du skjuter upp uttaget av livslång pension, t ex inkomstpension och tilläggspension, så kommer pensionen bli högre jämfört med om du tar ut den vid 65 år. När det gäller de delar av din pension som också är mer direkt beroende av avkastningens storlek, t ex premiepension, privat pension och premiebestämd tjänstepension, får du fundera på möjligheten till framtida avkastning i nuvarande pensionsplaceringar i förhållande till om du tar ut pengarna och placerar dem på annat sätt.

Innan du beslutar dig för att ta ut pension och samtidigt fortsätta arbeta, bör du också ta reda på hur det påverkar din inkomstskatt.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension