Hej Erik,

En olycksfallsförsäkring är bra om du råkar ut för en olycka. Den kan betala för olika kostnader som ofta uppstår vid olycksfall, och om du blir svårt skadad får du invaliditetsersättning, som är ett engångsbelopp som betalas ut till dig. Du kan troligen välja olika försäkringsbelopp och ju högre belopp desto dyrare blir försäkringen.

Om du vill kan du antagligen ändra försäkringsbeloppet till en lägre nivå för att få ner kostnaden. Det kan också vara så att olycksfallsförsäkringen innehåller något mer, exempelvis en livförsäkring. Den skulle i så fall betalas ut till efterlevande vid ditt dödsfall. Prata med ditt försäkringsbolag eller titta på ditt försäkringsbrev som du fått, där ska innehållet i försäkringen framgå som motiverar priset. Det finns billigare alternativ men kontrollera villkoren.
Du undrar också om du inte är försäkrad ändå, och för att få exempelvis handikappersättning från Försäkringskassan ska handikappet inträffat innan 65 år. Du har därför större trygghet med en egen försäkring.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar