Den som sparar i fonder, t.ex. räntefonder och aktiefonder, kommer från och med år 2012 att få betala skatt på en schablonintäkt. I deklarationen (deklarationen som man gör 2013) kommer denna intäkt att stå förtryckt i deklarationen som inkomst av kapital. Är den mindre än 200 kronor är den skattefri, är den större är skattesatsen 30 procent. Så här beräknas intäkten: Värdet på fonden avläses vid ingången av varje år, av det tas 0,4 procent upp som intäkt.

Exempel: Ett fondinnehav på 200 000 kronor ger en intäkt på 800 kronor och skatten blir 240 kronor.

Har man inget annat att deklarera behöver man inte skicka in någon deklaration, men skatten ska betalas.

Den nya fondskatten tas inte ut på fonder som man har i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank