Som egenföretagare omfattas du inte av någon tjänstepension vilket gör det viktigt att hålla koll på försäkringsskyddet. Tjänstepension är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.

Det finns flexibla pensionslösningar som du kan teckna för företaget, där du enkelt kan justera nivån beroende på bolagets storlek.

Viktigt är också att ta ut marknadsmässig lön. Att ta ut lön kostar en del i sociala avgifter men vinsten i form av socialförsäkringar, efterlevande skydd, sjukförsäkring och allmän pension är helt avgörande för ditt totala försäkringsskydd.

Det är också en utbredd missuppfattning om att det är fördelaktigare att plocka ut utdelning än att ta ut lön på grund av 3:12-reglerna. Visserligen är skatten något lindrigare men det är viktigt att komma ihåg att du betalar både skatt på utdelning och bolagsskatt på den vinst du plockar ut. Baksidan är att du för den skatten vare sig får några sociala förmåner eller någon pension.

4 tips

1. Ta ut lön
Som egenföretagare har du samma rätt till allmän pension som om du vore anställd, men det förutsätter att du tar ut lön. Full pott i det allmänna pensionssystemet får du om månadsinkomsten når upp till 38 000 kronor.

2. Spara beroende på situation
Hur mycket du behöver spara beror på ålder, tidigare anställningar, inkomst och hur mycket du tror dig behöva i pension. Om du är anställd sätter din arbetsgivare vanligtvis av 5 till 10 procent av din lön åt dig i tjänstepension, utöver den lön du ser i lönekuvertet, vilket du kan se som en riktning på hur mycket som bör sättas av.

För varje år du väntar med att börja pensionsspara stiger det belopp du måste sätta av rejält. För att ta reda på exakt vad som gäller för dig bör du boka tid med en pensionsrådgivare eller ta hjälp av din revisor.

3. Se till att ha ett komplett skydd
Se till att ha ett komplett försäkringsskydd, inklusive sjukförsäkring, efterlevadepension och pensionssparande.

4. Kompensera för ojämna inkomster
Många företagare har ojämna inkomster. Det är inte ovanligt med väldigt låga inkomster i början och väldigt höga inkomster enstaka år. Se till att kompensera de mindre bra åren. Gör extra insättningar de år inkomsterna är bra.

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP