Nya pensionsåldern blir flytande. För ju senare vi är födda ju längre antas vi leva. Min pensionsålder blir exempelvis 2 mars 2036, då är jag 67 år och 296 dagar.

Eftersom vi lever längre och genomsnittslängden snart passerar 85 år och inom 20 år närmar sig 90 år, så måste vi göra något åt pensionsåldern.

Utredningen idag föreslår att pensionsåldern höjs i rask takt närmaste åren. Redan om fem år höjs den till 66 år. Sedan tar det tre år innan den höjs igen till 67 år. Därefter så sker höjningarna mer långsamt. 68 år blir gränsen först 2038.

Det innebär med andra ord att dagens 60-åringar går i pension vid 66 års ålder. Dagens 57-åringar går i pension vid 67 års ålder och dagens 41-åringar kan sikta på att gå i pension vid 68 års ålder.

Däremellan kan vi själva lätt räkna ut pensionsdatumet. Men det är trots allt bara teori. Det bygger på prognoser. Och att jag nöjer mig med den runda beräkningen. Vissa av oss kan nöja oss med mindre belopp och andra vill ha mer.

Dagens 9-åringar kommer vara de första att gå i pension vid 70 års ålder. Den som är född just idag, går i pension vid 70 år och 202 dagar - 29 oktober 2084 om vi ska tro beräkningarna.

ÅLDER IDAG - PENSIONSÅLDER

60 - 66 år

59 - 66 år 121 d

58 - 66 år 243 d

57 - 67 år

56 - 67 år 23 d

55 - 67 år 46 d

54 - 67 år 68 d

53 - 67 år 91 d

52 - 67 år 114 d

51 - 67 år 137 d

50 - 67 år 160 d

49 - 67 år 182 d

48 - 67 år 205 d

47 - 67 år 228 d

46 - 67 år 251 d

45 - 67 år 274 d

44 - 67 år 296 d

43 - 67 år 319 d

42 - 67 år 342 d

41 - 68 år

40 - 68 år 23 d

39 - 68 år 46 d

38 - 68 år 68 d

37 - 68 år 91 d

36 - 68 år 114 d

35 - 68 år 137 d


Hur känns din nya pensionsålder?/claes hemberg