Nej, du har rätt. Tyvärr gick det ut ett nyhetsbrev från oss där datum och belopp hade kastats om. Lite senare samma dag gick vi dock ut med korrekta datum och beloppen. Se bifogad länk
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/documents/article/cid_829535.pdf